Turism på vattnen kring Forsvik

För att utveckla turismen i Forsvik och Karlsborgs kommun, och för att starta upp nya verksamheter inom Hegarts Canoe and Outdoor life har vi beviljats ett EU-stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, genom Leaderprojektet ”Turism på vattnen kring Forsvik”.

Syftet med projektet är att få den landburne turisten att komma ut på vattnet och uppleva den fantastiska natur- och kulturmiljön med dess omgivningar i kanot. Detta nås genom att starta upp obemannade, dygnet-runt-öppna kanotuthyrningsstationer i Forsvik och Mölltorp, samt att hitta ett koncept och börja erbjuda guidade turer i träkanot på vattnen runt Forsvik.

I uthyrningsstationerna finns en mångfald av paddlingsfarkoster: SUP, kajak och kanadensare. Kanoterna hyrs enkelt genom en applösning från ShareKayak. Detta gör kanoterna lätttillgängliga och man behöver inte boka sin kanot i förväg.

De guidade turerna ges i Hegarts träkanoter och är ca fyra timmar långa inklusive fikapaus på en ö där kaffe och kaka tillagas över öppen eld efter cirka halva turen.

Projektet möjliggör: inköp och tillverkning av kanoter, utrustning och uthyrningssationer, tid och möjlighet för rekognosering och framtagande av målgruppsanpassat guidningskoncept, framtagande och spridning av marknadsföringsmaterial samt möten, samverkan och samarbeten med lokala företag och aktörer samt Karlsborgs kommun.